IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA

Tvrtka Deserti Duo se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.). Deserti Duo neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi djelatnici Deserti Duo i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obveza. Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.)

Deserti Duo ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Desertiduo.com informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka te redovito daje kupcima mogućost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške svrhe. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti Deserti Duo. U slučaju promjene o kojoj nije obaviješten, Deserti Duo ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe odnosno isporuke proizvoda.

Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na početnu web stranicu web shop-a desertiduo.com te na sve stranice unutar desertiduo.com domene, a ne na vanjske stranice na koje upućuju linkovi na desertiduo.com domeni, za koje stranice desertiduo.com nije nadležan niti odgovoran te za koje stranice desertiduo.com ne prikuplja i ne obrađuje podatke korisnika. Osim u slučaju elektronske narudžbe, u drugim slučajevima desertiduo.com neće kupcu slati elektronske poruke ukoliko na to kupac nije izričito pristao.

UVJETI PRODAJE WEB SHOP-A DESERTIDUO.COM

1. OSNOVNI POJMOVI

U smislu ovih uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda posredstvom web stranice desertiduo.com. Ulica Frana Supila 11, 51000 Rijeka (u daljnjem tekstu Deserti Duo ) – Web shop desertiduo.com (u daljnjem tekstu: web shop). Ukoliko su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca. Kupcem se smatra svaka osoba koja naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod. Primatelj se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a različita je od osobe kupca. Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

2. OSOBNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje, kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice, te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanje i kupnju proizvoda od desertiduo.com tj. za kupnju na web shop-u. Desertiduo.com sukladno izjavi o privatnosti i sigurnosti podataka prikuplja samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjavanje obveza.

3. NARUDŽBA I TRENUTAK SKLAPANJA UGOVORA

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili kao neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe. Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine: E-banking-om. Narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku kada desertiduo.com elektroničkim putem zaprimi narudžbu te ovisno o mogućnosti provjere uplaćenog računa. U trenutku kada je narudžba zaprimljena, desertiduo.com će elektronskim putem u obliku email-a obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena, odnosno da je proizvod naručen. Nakon što je na skladištu proizvod zapakiran, desertiduo.com će elektronskim putem u obliku email-a obavijestiti kupca da je kupio proizvod te da je proizvod poslan. U slučaju plaćanja E-banking-om ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada desertiduo.com utvrdi da je iznos narudžbe uplaćen. Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu desertiduo.com će obavijestiti kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ te o roku u kojem je proizvod dobavljiv. Naručeni proizvod, ovisno o tome da li je dostupan na skladištu, desertiduo.com isporučuje u najkraćem mogućem roku. Ukoliko je proizvod naručen, desertiduo.com se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu u trajanju od 3 rada dana, ne uključujući subotu. Nakon isteka 3 radna dana od primitka narudžbe desertiduo.com ne jamči za raspoloživost proizvoda.

4. NAČIN KUPNJE NA WEB SHOP-U

Odabirom svakog proizvoda pored istog su ispisani detalji – ime proizvoda, kratak opis, cijena, količina te da li je dostupan na skladištu. Odabirom pojedinog proizvoda isti se uvrštava u meni „Košarica“. Cijene istaknute na stranicama pored pojedinog proizvoda vrijede za sve oblike plaćanja i izražene su s već uračunatim PDV-om. Pristupom meniju „Košarica“ dobivate uvid u odabrane proizvode, njihovu količinu i cijenu. Proizvod uvršten u „Košaricu“ kupuje se klikom na tipku „Na blagajnu“. Nakon pritiska na tipku „Na blagajnu“ pristupate u obrazac narudžbe u koji ste dužni upisati osobne podatke. Ukoliko se osobni podaci kupca razlikuju od osobnih podataka primatelja dužni se odabirom navedene opcije točno naznačiti i podatke primatelja. Prilikom narudžbe pored svakog proizvoda biti će naznačena cijena poštarine. Cijena poštarine nije uključena u cijenu proizvoda. Nakon primitka podataka iz narudžbe na ekranu će biti istaknuta obavijest da je narudžba kupca zaprimljena, a kupac će o primitku narudžbe dobiti posebnu obavijest elektronskim putem na naznačenu e-mail adresu. Ukoliko je kao oblik plaćanja odabrano plaćanje E-banking-om, a desertiduo.com ne raspolaže naručenim proizvodom zbog nedostataka robe na skladištu, o tome će, u primjerenom roku, kupac biti obaviješten te će desertiduo.com izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava. U slučaju gore navedene uplate, kupac odgovara i snosi rizik za točnost i istinitost dostavljenih podataka obzirom da će desertiduo.com izvršiti povrat sredstava sukladno dostavljenim podacima.

5. NAPLATA / AUTORIZACIJA

Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om. U slučaju plaćanja E-banking-om ili općom uplatnicom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

6. PRAVO NA RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo raskinuti ugovor sukladno članku 44. Zakona o zaštiti potrošača. Ako je dostava iz bilo kojeg razloga izvršena prije zaprimanja obavijesti o raskidu ugovora, kupac može raskinuti ugovor uz plaćanje usluge pakiranja i dostave u ugovornom iznosu od 100,00 kn s uključenim PDV-om, a ukoliko troškovi dostave prelaze ugovoreni iznos u iznosu troškova dostave. Odmah po zaprimanju obavijesti o raskidu ugovora, desertiduo.com će kupca email-om obavijestiti da je dostava već izvršena i da je obvezan podmiriti ugovorne troškove pakiranja i dostave u iznosu 100,00 kn s uključenim PDV-om, odnosno u iznosu troškova dostave ukoliko oni prelaze iznos od 100,00 kn. U slučaju kada je ugovor raskinut nakon izvršene dostave proizvoda, kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod neoštećen i zapakiran u orginalnu ambalažu. Dostava se smatra izvršenom u trenutku kada je Desertiduo.com predao proizvod dostavnoj službi. U slučaju raskida ugovora kod plaćanja kreditnom karticom, kartica neće biti terećena ukoliko su za to ispunjene gore navedene pretpostavke. U slučaju raskida ugovora kod plaćanja E-banking-om i općom uplatnicom, desertiduo.com će uplaćeni iznos koji je dužan vratiti kupcu umanjiti za iznos narudžbe koji se odnosi na ugovorni iznos troškova pakiranja i dostave ukoliko su za to ispunjene gore navedene pretpostavke.

7. PODACI O PROIZVODIMA

Podaci o proizvodima na web shop-u sačinjeni su temeljem baze podataka desertiduo.com. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Deserti Duo posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web shop-u desertiduo.com podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na web shop-u desertiduo.com zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

8. RASPOLOŽIVOST PROIZVODA

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi na skladištu te proizvodi koji nisu raspoloživi na skladištu, ali su dobavljivi u roku od 7 radnih dana, ne uključujući subotu.

9. DOSTAVA

Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave. Dostava na području Republike Hrvatske obavlja se putem XXXX dostavne službe. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda. U cijenu proizvoda nije uključena dostava, osim ukoliko nije drukčije naznačeno (naznaka – dostava besplatna). Desertiduo.com se obvezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. Dostava se obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Ako se proizvod koji je upućen kupcu, odnosno primatelju, vrati desertiduo.com jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, kupac će o tome biti obaviješten email-om te će mu biti ponuđene slijedeće mogućnosti: da se naručeni proizvod, na zahtjev kupca email-om, ponovno dostavi na adresu kupca, odnosno primatelja, da naručeni proizvod preuzme na adresi desertiduo.com uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja. Ukoliko kupac u roku od 3 dana ne odgovori na upućeni mu e-mail i odabere jednu o ponuđenih mogućnosti, odabrani proizvod biti će dostavnom službom upućen na adresu kupca. Kada desertiduo.com putem dostavne službe isporuči proizvod kupcu, kupac, odnosno primatelj, je dužan preuzeti proizvod potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

10. NEDOSTACI NA PROIZVODU

Desertiduo.com ne odgovara kupcu odnosno primatelju za manje ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe, ukoliko ogrebotine ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda. Desertiduo.com ne odgovara kupcu odnosno primatelju ukoliko tehničke mogućnosti opreme kupca odnosno primatelja nisu dovoljne za ispravno korištenje proizvodom kao i ukoliko osobna svojstva kupca odnosno primatelja nisu dovoljna za upotrebu proizvoda. U slučaju nedostataka na proizvodu kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

11. POVRAT I REKLAMACIJE

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju desertiduo.com i to e-mailom, telefonski ili pismeno. Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima: isporuka robe koja nije naručena, isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja, isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS)
Člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova, koja se primjenjuje od 09. siječnja 2016. godine, propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji ili uslugama te online tržištima koja su uspostavljena u Uniji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS.
Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)

12. OSTALI UVJETI

Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Desertiduo.com zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta prodaje te iste može promijeniti bez prethodne najave, ali se obvezuje obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su isti upisali prilikom registracije. Sve eventualne promjene primijenit će se na korištenje desertiduo.com stranica.

13. PRIMJENA UVJETA PRODAJE

Korištenjem usluga web shop-a desertiduo.com prihvaćate ove uvjete prodaje. Ako niste suglasni s uvjetima nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode. Ove web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama Deserti Duo te služe kao elektroničko prodajno mjesto – web shop. Deserti Duo ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

14. AUTORSKA PRAVA

Deserti Duo je nositelj autorskih prava na sadržaju i formatima ove web stranice. Cjelokupan sadržaj sa web stranice ne smije se koristiti bez dopuštenja Deserti Duo niti ustupati trećim osobama.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio ugovora.

U Rijeci 17.05.2019.
Desertiduo.com je zaštićena robna marka tvrtke Deserti Duo • Ulica Frana Supila 11, 51000 Rijeka, Hrvatska • OIB: